Hem

Om Vård på Centralen

Vård på Centralen grundades hösten 2015 av läkarstudent Susanna Charboti. Organisationen skapades som ett svar på det vårdbehov som fanns bland nyanlända flyktingar under perioden och engagerade som mest cirka 500 läkare, sjuksköterskor, läkarstudenter och andra. Under hösten och vintern var organisationen dagligen på plats på Stockholms Centralstation och gav basal sjukvård till flyktingar. För svårare fall arrangerades hänvisning till andra sjukvårdsinrättningar. Efter riksdagens beslutade ”andningspaus” behövdes inte längre organisationen på centralstationen. Efter detta ändrades organisationens karaktär och arbete. Organisationen har sedan dess besökt flyktingboenden runt om i Stockholm och gett basal sjukvård och hälsoinformation.

Se vår aktuella verksamhet på vår Facebook-sida.

För kontakt, mejla oss på vardpacentralen@gmail.com.